Školní jídelna při Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary sídlí v ulici Jízdárenská 2, Karlovy Vary. Obědy jsou připravovány pro žáky a zaměstnance školy a také pro cizí strávníky z okolí, kteří mají vlastní jídelnu.

Obědy jsou vydávány v době od 11,30 do 14,00 hodin.

Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Objednávky lze dělat nejpozději dva dny dopředu na internetových stránkách www.strava.cz, tzn. v pondělí na středu, v úterý na čtvrtek, ve středu na pátek, ve čtvrtek na pondělí) nebo v jídelním boxu, který je umístěn před školní jídelnou.

Odhlášky se přijímají do 14,00 hod. předcházejícího dne a do 8,00 hod. stávajícího dne na tel. čísle 721 462 469 nebo skolni.jidelna@zsdukla.cz. Cizí strávníci se mohou informovat o možnosti stravování u vedoucí školní jídelny Jaroslavy Zahradníčkové na tel. čísle 721 462 469.

UPOZORNĚNÍ
  • Stravné uhraďte v daném termínu.
  • Pokud nebude stravné uhrazeno včas, nebude vydán oběd ve školní jídelně.
  • Při platbě stravy složenkou, vyplňujte i variabilní symbol. Složenku pište na strávníka!
  • Při ukončení stravování ve školní jídelně je nutné zrušit strávníka u vedoucí školní jídelny písemnou formou.
  • Nápoje jsou podávány v dostatečném množství jak slazené, tak bez přídavku cukru.

 

Normy masa v syrovém stavu:

60 g – žáci 1. stupně Základní školy
70 g – žáci 2. stupně a dospělí strávníci

Ceny stravného od ledna 2020:

22,- Kč – děti do 10 let
23,- Kč – děti od 11 let
25,- Kč – zaměstnanci školy
50,- Kč – cizí strávníci

Jídelníček vytváří Jaroslava Zahradníčková
Jídelníček schvaluje Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy
Změna jídelníčku vyhrazena.

Seznam alergenů ve školní jídelně:

alergeny

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí jídelny: Jaroslava Zahradníčková

Hlavní kuchařka: Marcela Klimešová

Kuchařky: Iveta Truhlářová, Veronika Lehká

Pomocná síla: Petra Špániková, Ivana Hančerová

Ke stažení:

Řád školní jídelny 2019 

Přihláška do školní jídelny

Odhláška ze stravování