Rok 2021

1.9. Zahájení školního roku 2021/2022
28.9. Státní svátek
28.10. Státní svátek
 27. a 29.10. Podzimní prázdniny
2.11. Pedagogická rada 14.10 hod.,

schůzka třídních důvěrníků 15.30 hod.,

schůzka zák. zástupců žáků 9. roč. 16.00 hod.,

třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod.,

třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod.

 17.11.  Státní svátek
23.12.2021 – 2.1.2022 Vánoční prázdniny

Rok 2022

3.1. Zahájení výuky po vánočních prázdninách
26.1. Pedagogická rada – 14.10 hod.
31.1. Vydání vysvědčení za 1. pololetí
4.2. Pololetní prázdniny
Lyžařský výcvik
10.2. Zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. ročníků (do 23.6.)
8.3. Den otevřených dveří (14.30 – 17 hod.)

Ukázková hodina ČJ a M (15.30 hod.)

14. – 20.3.  

Jarní prázdniny

12.4. Zápis do 1. ročníku (13 – 18 hod.)
14.4. Velikonoční prázdniny

18.4. Svátek

 21.4. Pedagogická rada 14.10 hod.

schůzka třídních důvěrníků 16.00 hod., třídní schůzky I.st. 16.30 hod.,

třídní schůzky II. st. 17.00 hod. 

květen Přijímací řízení na střední školy a gymnázia (9. ročníky)
květen Přijímací řízení na víceletá gymnázia (5. ročníky)
17.6. Akademie 9. ročníků (Lidový dům Stará Role, 17 – 18.30 hod.)
20.6. Pedagogická rada 12,45 hod.
 24.6.

27.-30.6

Vydání vysvědčení za 2. pololetí 8 – 8.45

Ředitelské volno

1.7.-31.8. Hlavní prázdniny

Pozn.: případné změny termínů budou upřesněny na webových stránkách školy.