Charakteristika školního vzdělávacího programu

Koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Ke stažení: ŠVP-ZV-START platný od 1.9.2016 

ŠVP-dodatek č.1, platný od 1.9.2017 -TV

ŠVP-dodatek č.2, platný od 1.9.2018 – Hodnocení výsledků vzdělávání žáků