Charakteristika školního vzdělávacího programu

Koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Ke stažení:

ŠVP ZV START od 01.09.2023

ŠVP-PŘÍLOHA INF č. 1 platnost od 1.9.2022