Informace budou dodány dle aktuálních nařízení MŠMT pro školní rok 2023/2024.