V přípravné třídě se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně udělen odklad školní docházky. Zaměřuje se na vyrovnání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat.

ŠVP pro přípravný ročník

Ke stažení: ŠVP – přípravný ročník od 1.9.2021