Pro žáky I. a II. stupně je zřízena elektronická žákovská knížka. Ta rodičům přináší rychlejší a efektivnější  informace o průběžné klasifikaci dětí, případně o výchovných opatřeních a tím dochází k eliminaci klasických nešvarů, jako například náhodné či plánované zapomínání žákovských knížek. Rodiče i děti mají přehled o známkách či výchovných opatřeních.

Pro elektronickou žákovskou knížku je použit systém Bakaláři.
Každý žák i rodič má své uživatelské jméno a heslo.

Elektronická žákovská knížka

Součástí systému jsou:

  • Průběžná klasifikace – známky, datum, téma
  • Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace
  • Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval a atd.
  • Aktuální rozvrh
  • Suplování konkrétní hodiny, změnu suplovaného předmětu, odpadající hodinu (zkrácenou výuku)
  • Zadání domácího úkolu
  • Přijímání a odesílání zpráv pedagogům

 

Druhy hodnocení – vysvětlivky:

A – absence

N – nehodnocen

? – plánovaná známka

KONTAKTY

Obsluha programu:

  •  školní matrika, klasifikace, rozvrhy, problémy s přihlášením (generování nového hesla atd.) je pověřen Mgr. Ladislav Jurík, MBA, DBA  ladislav.jurik@outlook.com

Technická podpora: 

 

UPOZORNĚNÍ

Čtvrtletní a pololetní hodnocení nemusí souhlasit s průměrem známek vedených v elektronické žákovské knížce a to z toho důvodu, že do systému jsou zadávány zejména důležité známky a pro celkovou klasifikaci je brán zřetel též na práci v hodině, na přípravu na vyučování a další.