Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Členové školské rady
Murčo Josef předseda Školské rady josef.murco@krajkv.cz
Mgr. Jiří Klsák člen Školské rady j.klsak@mmkv.cz
Mgr. Hykšová Eva členka Školské rady eva.hyksova@zsdukla.cz
Mgr. Jurík Ladislav člen Školské rady ladislav.jurik@outlook.com
Štellnerová Martina členka Školské rady
martinajankova@seznam.cz
JUDr. Vít Lebeda člen Školské rady
vlebeda@aklebeda.cz
Jednací řád školské rady ke stažení

Jednací řád školské rady