01.03. Beseda MP: „Bezpečnost v silničním provozu“ / 0.AB /1. – 2.h.

01.03. DVPP: Sebepoškozování u dospívajících z pohledu psychologa/ PAV, STY / 1.-6.h.

04.03. Beseda MP: „Doprava“ / 1.A / 1.h.

04.03. Beseda MP: „Doprava“ / 1.B / 2.h.

06.03. Beseda MP: „Doprava“ / 2.A / 1. – 2. h.

06.03. Beseda MP: „Doprava“ / 2.B / 3. – 4. h.

06.03. Beseda MP: „Trestní odpovědnost“ /7.A / 5. h.

06.03. Beseda MP: „Trestní odpovědnost“ /7.B / 6. h.

07.03. Beseda MP: „Drogy“ /3.A / 1. – 2. h.

07.03. Beseda MP: „Drogy“ /3.B / 3. – 4. h.

12.03. DEN OTVŘENÝCH DVEŘÍ / 14:30 – 17:00 hod. /LEJ, DOU, PRO, PLA, VYS, VAC, VAL, HRU, SOU, HOL, KRE, ŠPI, FIN, PER

12.03. Digitální svět 3.A /Krajská knihovna 8:30 hod. / HOL

18.03. DVPP: Změny v legislativě základního školství /9:00 – 14:00/ LEJ

19.03. Praktický nácvik na dopravním hřišti / FIN, SL + dopravní kroužek / 1. – 3.h.

21.02. DVPP: „Kreativní vzdělávání a podnikavost“ /ZŠ Truhlářská 14:30 – 16:30/LEJ, PER

28.03. Velikonoční prázdniny

29.03. Svátek