Přípravný ročník 0.A + 0.B

Přípravné třídy

I. STUPEŇ (1. – 5. ročník)

I. stupeň

ROZVRH – II. STUPEŇ (6. – 9. ročník)

II. stupeň

ROZVRHY TŘÍD JSOU TÉŽ K DISPOZICI V PROGRAMU BAKALÁŘI = ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA