Přípravný ročník 0.A + 0.B

Přípravné třídy (nulté ročníky)

I. STUPEŇ (1. – 5. ročník)

1. stupeň

ROZVRH – II. STUPEŇ (6. – 9. ročník)

2.stupeň

ROZVRHY TŘÍD JSOU TÉŽ K DISPOZICI V PROGRAMU BAKALÁŘI = ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA