Vedení školy Třídnictví Vyučované předměty
Mgr. Bc. Eva Doušová ředitelka školy občanská výchova
Mgr. Bc. Hana Lejsková zástupkyně ředitelky školy informatika, výtvarná výchova, koordinátor ŠVP
Přípravný ročník
Radka Peroutková 0. A učitelka přípravného ročníku
Monika Vondráčková  0.B  učitelka přípravného ročníku
I. stupeň  učitelka I. stupně
Mgr. Hana Krejnická, Mgr. Věra Mühlheimová 1. A  učitelka I. stupně
Mgr. Klára Špičková 1. B  učitelka I. stupně
Mgr. Michaela Holečková 2. A  učitelka I. stupně
Andrea Hrušková 2. B  učitelka I. stupně
Mgr. Miloslava Žídková 3. A   učitelka I. stupně
Mgr. Marcela Soukupová 3. B  učitelka I. stupně
Mgr. Pavla Valouchová 4. A  učitelka I. stupně
Mgr. Romana Vacková 4. B  učitelka I. stupně, logopedka
Mgr. Ilona Plachá 5. A  učitelka I. stupně
Mgr. Pavla Vyskočilová  5. B   učitelka I. stupně
II. stupeň
Mgr. Klára Klimešová 6. A český jazyk, občanská výchova
Mgr. art. Josefina Severová 6. B hudební výchova, anglický jazyk, výchova ke zdraví
Mgr. Stanislav Hykš 7. A tělesná výchova, fyzika
Mgr. Veronika Babková 7. B český jazyk, dějepis, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Mgr. Jana Kurilová 8. A český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví,  praktické činnosti
Mgr. Hana Stýblová 8. B matematika, chemie
Mgr. Eva Hykšová 9. A přírodopis, tělesná výchova, koordinátor EVVO
Mgr. Miriam Čermáková 9. B ruský jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Mgr. Miloslava Procházková zeměpis, výtvarná výchova, výchova ke zdraví, svět práce, koordinátor ŠVP
Mgr. Přemysl Říha matematika, anglický jazyk, praktické činnosti
Bc. Petr Slabý zeměpis, přírodopis, fyzika
Mgr. Ladislav Jurík, MBA dějepis, německý jazyk, informatika, správce systému Bakaláři
Ing. Petra Kudláčová matematika, německý jazyk, informatika

Kontaktní e-mailové adresy – učitelský sbor

kontakty-učitelé-emaily-2021-2022