Vedení školy Třídnictví Vyučované předměty
Mgr. Bc. Eva Doušová ředitelka školy tělesná výchova, občanská výchova
Mgr. Bc. Hana Lejsková zástupkyně ŘŠ vlastivěda, výtvarná výchova, koordinátor ŠVP
I. stupeň
Mgr. Pavla Valouchová 1. A
Mgr. Romana Vacková 1. B  logopedka
Mgr. Ilona Plachá 2. A
Pavla Vyskočilová 2. B
Mgr. Hana Krejnická 3. A
Mgr. Klára Špičková 3. B
Mgr. Michaela Holečková 4. A
Andrea Hrušková 4. B
Mgr. Pavlína Žáčková 5. A
Mgr. Marcela Soukupová 5. B
II. stupeň
Mgr. Marie Toušová 8. A anglický jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví
Bc. Ladislav Jurík 8. B dějepis, německý jazyk, informatika, správce systému Bakaláři
Mgr. art. Josefina Severová 7. B hudební výchova, anglický jazyk, praktické činnosti
Bc. Ladislav Jurík 9. B dějepis, německý jazyk, informatika, správce systému Bakaláři
Mgr. Eva Bydžovská 6. A přírodopis, tělesná výchova, praktické činnosti
Mgr. Miriam Čermáková 6. B Ruský jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Mgr. Miloslava Procházková 9. A výchova ke zdraví, výtvarná výchova, svět práce, koordinátor ŠVP
Bc. Petr Slabý 7. A přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Mgr. Hana Tvrdá chemie, přírodopis
PaedDr. Vladislav Beránek fyzika, praktické činnosti
Mgr. Přemysl Říha matematika, anglický jazyk
Mgr. Barbora Hovorková český jazyk, dějepis
Bc. Stanislav Hykš tělesná výchova
Mgr. Ivanka Holubvá  matematika

Kontaktní e-mailové adresy – učitelský sbor

kontakty-učitelé-emaily 2018-2019