Vedení školy Třídnictví Vyučované předměty
Mgr. Bc. Eva Doušová ředitelka školy občanská výchova
Mgr. Bc. Hana Lejsková zástupkyně ředitelky školy informatika, výtvarná výchova, koordinátor ŠVP
Přípravný ročník
Radka Chmelíková 0.A učitelka přípravného ročníku
Monika Vondráčková 0.B učitelka přípravného ročníku
I. stupeň
Mgr. Hana Krejnická 2.A  učitelka I. stupně
Mgr. Klára Špičková 2.B  učitelka I. stupně
Mgr. Michaela Holečková 3.A  učitelka I. stupně
Andrea Hrušková 3.B  učitelka I. stupně
Radka Peroutková 4.A  učitelka I. stupně
Mgr. Marcela Soukupová 4.B  učitelka I. stupně
Mgr. Pavla Valouchová 5.A  učitelka I. stupně
Mgr. Romana Vacková 5.B  učitelka I. stupně, logopedka
Mgr. Ilona Plachá 1.A  učitelka I. stupně
Mgr. Pavla Vyskočilová 1.B  učitelka I. stupně
II. stupeň
Mgr. Klára Klimešová 7.A český jazyk, občanská výchova
Mgr. Miloslava Procházková 7.B zeměpis, výtvarná výchova, výchova ke zdraví, svět práce, koordinátor ŠVP
Mgr. Stanislav Hykš 8.A tělesná výchova, fyzika
Mgr. Veronika Pavlová 8.B český jazyk, dějepis, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Mgr. Jana Kurilová 9.A český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví,  praktické činnosti
Mgr. Hana Stýblová 9.B matematika, chemie
Mgr. Eva Hykšová 6.A přírodopis, tělesná výchova
Mgr. Miriam Čermáková 6.B ruský jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, výchova ke zdraví
Mgr. Přemysl Říha anglický jazyk, praktické činnosti
Bc. Petr Slabý zeměpis, přírodopis, fyzika
Mgr. Ladislav Jurík, MBA, DBA dějepis, německý jazyk, informatika, správce systému Bakaláři
Mgr. Andrea Baloušková anglický jazyk, německý jazyk
Ing. Petra Kudláčová matematika, německý jazyk, informatika
 Ing. Zuzana Zuzana

Mgr. Marina Fritschová

Mgr. Jana Lehnertová

učitelka OMJ

tandemová učitelka

učitelka OMJ

Kontaktní e-mailové adresy – učitelský sbor

kontakty-učitelé-emaily-2023-2024