Vedení školy Třídnictví Vyučované předměty
Mgr. Bc. Eva Doušová ředitelka školy tělesná výchova, občanská výchova
Mgr. Bc. Hana Lejsková zástupkyně ŘŠ vlastivěda, výtvarná výchova, koordinátor ŠVP
I. stupeň
Mgr. Ilona Plachá 1. A
Mgr. Petra Axamitová 1. B
Mgr. Hana Krejnická 2. A
Mgr. Klára Špičková 2. B
Mgr. Michaela Holečková 3. A
Mgr. Pavla Valouchová 3. B
Mgr. Pavlína Žáčková 4. A
Mgr. Marcela Soukupováová 4. B
Mgr. Jana Rožánková 5. A
Mgr. Romana Vacková 5. B logopedka
II. stupeň
Mgr. Marie Toušová 7. A anglický jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví
Mgr. Hana Langová 7. B matematika, zeměpis
Mgr. art. Josefina Severová 6. B hudební výchova, anglický jazyk, praktické činnosti
Bc. Ladislav Jurík 8. B dějepis, německý jazyk, výchova ke zdraví, informatika, správce systému Bakaláři
Mgr. Radovan Friedl 9. A zeměpis, tělesná výchova
Mgr. Veronika Babková 9. B český jazyk, dějepis
Mgr. Miloslava Procházková 8. A výchova ke zdraví, výtvarná výchova, svět práce, koordinátor ŠVP
Bc. Petr Slabý 6. A přírodopis, zeměpis
Mgr. Hana Tvrdá chemie, přírodopis
PaedDr. Vladislav Beránek fyzika, praktické činnosti
Mgr. Ivanka Holubová matematika
Mgr. Barbora Hovorková český jazyk, tělesná výchova, praktické činnosti
Mgr. Miriam Čermáková německý jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, praktické činnosti, informatika
Mgr. Eva Bydžovská tělesná výchova

Kontaktní e-mailové adresy – učitelský sbor

kontakty-učitelé-emaily 2018-2019