Vedení školy Třídnictví Vyučované předměty
Mgr. Bc. Eva Doušová ředitelka školy občanská výchova
Mgr. Bc. Hana Lejsková zástupkyně ředitelky školy informatika, výtvarná výchova, koordinátor ŠVP
Přípravný ročník
Radka Peroutková 0. A učitelka přípravného ročníku
I. stupeň
Mgr. Michaela Holečková 1. A  učitelka I. stupně
Andrea Hrušková 1. B  učitelka I. stupně
Mgr. Miloslava Žídková 2. A  učitelka I. stupně
Mgr. Marcela Soukupová 2. B  učitelka I. stupně
Mgr. Pavla Valouchová 3. A  učitelka I. stupně
Mgr. Romana Vacková 3. B   učitelka I. stupně, logopedka
Mgr. Ilona Plachá 4. A  učitelka I. stupně
Mgr. Pavla Vyskočilová 4. B  učitelka I. stupně
Mgr. Hana Krejnická 5. A  učitelka I. stupně
Mgr. Klára Špičková 5. B  učitelka I. stupně
II. stupeň
Mgr. Stanislav Hykš 6.A tělesná výchova, fyzika, praktické činnosti
Mgr. Veronika Babková 6. B český jazyk, dějepis, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Mgr. art. Josefina Severová 9. B hudební výchova, anglický jazyk, výchova ke zdraví
Mgr. Jana Kurilová 7. A český jazyk, občanská výchova, praktické činnosti
Mgr. Eva Hykšová 8. A přírodopis, tělesná výchova, koordinátor EVVO
Mgr. Miriam Čermáková 8. B ruský jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Mgr. Hana Stýblová 7. B matematika, chemie, přírodopis
Bc. Petr Slabý 9. A zeměpis, přírodopis, praktické činnosti
Mgr. Miloslava Procházková zeměpis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, svět práce, koordinátor ŠVP
PaedDr. Vladislav Beránek fyzika
Mgr. Přemysl Říha matematika, anglický jazyk, praktické činnosti
Mgr. Barbora Hovorková český jazyk, výchova ke zdraví, praktické činnosti, informatika
Mgr. Ladislav Jurík dějepis, německý jazyk, informatika, správce systému Bakaláři
Ing. Petra Marková matematika, německý jazyk

Kontaktní e-mailové adresy – učitelský sbor

kontakty-učitelé-emaily-2021-2022