Vedení školy Třídnictví Vyučované předměty
Mgr. Bc. Eva Doušová ředitelka školy občanská výchova
Mgr. Bc. Hana Lejsková zástupkyně ředitelky školy informatika, výtvarná výchova, koordinátor ŠVP
I. stupeň
Mgr. Miloslava Žídková 1. A
Mgr. Marcela Soukupová 1. B
Mgr. Pavla Valouchová 2. A
Mgr. Romana Vacková 2. B  logopedka
Mgr. Ilona Plachá 3. A
Mgr. Pavla Vyskočilová 3. B
Mgr. Hana Krejnická 4. A
Mgr. Klára Špičková 4. B
Mgr. Michaela Holečková 5. A
Andrea Hrušková 5. B
II. stupeň
Mgr. Marie Toušová 9. A český jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ladislav Jurík 9. B dějepis, německý jazyk, informatika, správce systému Bakaláři
Mgr. art. Josefina Severová 8. B hudební výchova, anglický jazyk, praktické činnosti
Mgr. Jana Kurilová 6. A český jazyk, občanská výchova
Mgr. Eva Hykšová 7. A přírodopis, tělesná výchova, praktické činnosti
Mgr. Miriam Čermáková 7. B ruský jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, výchova ke zdraví, praktické činnosti, občanská výchova
Mgr. Hana Stýblová 6. B matematika, chemie, přírodopis
Bc. Petr Slabý 8. A zeměpis, fyzika, praktické činnosti
Mgr. Miloslava Procházková zeměpis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, svět práce, koordinátor ŠVP
PaedDr. Vladislav Beránek fyzika
Mgr. Přemysl Říha matematika, anglický jazyk
Mgr. Barbora Hovorková český jazyk, dějepis, praktické činnosti
Mgr. Stanislav Hykš tělesná výchova, praktické činnosti
Ing. Petra Marková matematika, informatika, německý jazyk

Kontaktní e-mailové adresy – učitelský sbor

kontakty-učitelé-emaily 2018-2019