Ke stažení zde: Organizační zajištění 2022-2023
Profilace školy

Základní škola Dukelských hrdinů je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary. Sídlo školy se nachází na Moskevské 1117/25 Karlovy Vary 360 01 v obchodně správním centru města s příznivou dopravní obslužností. Je umístěna ve zrekonstruovaném školním komplexu z roku 1904.

Jedná se o školu plně organizovanou se standardním zaměřením. Od školního roku 2021/2022 mohou žáci s odkladem školní docházky a děti předškolního věku navštěvovat přípravný ročník. Jedná se o školu plně organizovanou se standardním zaměřením bez přípravných tříd se školní družinou, která nabízí odpolední program pro žáky prvního stupně ZŠ s kapacitou 150 dětí,  základní školu s moderně vybavenou školní jídelnou s možností výběru jídel (kapacita 500 jídel), školním hřištěm.

Vzdělávací program, podle kterého se na základní škole vyučuje je ŠVP ZV START. Součástí výuky jsou i projektové dny, tematické exkurze a poznávací zájezdy na obou stupních školy. Specifickými celoročními projekty jsou ročníkové práce žáků a tříd. Škola nabízí rovněž možnost širokého výběru ze zájmových kroužků (basketbal, sportovní gymnastika, atletika, šachy, hrátky s češtinou, matematické hrátky, kroužek výtvarných technik, náprava řeči, anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk aj.).

Škola poskytuje i pomoc žákům se specifickými poruchami učení, která probíhá dle individuálních studijních plánů a dále v rámci činnosti školní družiny pod vedením kvalifikovaných odborných asistentek.

Pedagogové školy mají rovněž dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s nadanými žáky.