Ke stažení zde: Organizační zajištění 2023-2024
Profilace školy

Základní škola Dukelských hrdinů je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary. Sídlo školy se nachází na Moskevské 1117/25 Karlovy Vary 360 01 v obchodně správním centru města s příznivou dopravní obslužností. Je umístěna ve zrekonstruovaném školním komplexu z roku 1904.

Jedná se o školu plně organizovanou se standardním zaměřením. Od školního roku 2021/2022 mohou žáci s odkladem školní docházky a děti předškolního věku navštěvovat přípravný ročník.  Součástí školy je školní družina, která nabízí odpolední program pro děti a žáky 0. – 4. ročníku s kapacitou 150 účastníků, moderně vybavená školní jídelna s možností výběru dvou jídel (kapacita 500 jídel) a školní hřiště. Třídy prvních a druhých ročníků jsou umístěny v budově školičky v areálu školy.

Na naší základní škole se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání START (ŠVP ZV START). Součástí výuky jsou i projektové dny, tematické exkurze, kulturní a sportovní akce. Pravidelně pořádáme školu v přírodě a též poznávací zájezdy jak v tuzemsku, tak do zahraničí.

V odpoledních hodinách škola nabízí široký výběr zájmových kroužků (dle aktuální nabídky pro školní rok https://www.zsdukla.cz/?page_id=328).

Pedagogové školy mají dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s nadanými žáky. Škola též poskytuje pomoc žákům se specifickými poruchami učení, která probíhá dle individuálních studijních plánů a  pod vedením kvalifikovaných odborných asistentek.