V říjnu 2021 se uskutečnilo ve všech třídách na I. a na II. stupni, u všech zaměstnanců a zákonných zástupců žáků šetření klima školy a jednotlivých tříd.

Všem dotazovaným respondentům, kteří dotazník vyplnili a odevzdali, moc děkujeme.

Věříme, že vaše názory a připomínky nám pomůžou ještě více zkvalitnit naši práci.

 

Výsledky šetření klima školy:

Hodnocení dotazníku žáci 1. st.

Hodnocení dotazníku žáci 2. st.

Hodnocení dotazníku zákonní zástupci