Galerie “Pod půdou”

Již několik let se traduje název pro 3. patro na I. stupni – Galerie pod půdou. Pokud nyní vystoupáte do tohoto patra, nabídne se vám pohled na úžasné kompozice z přírodnin (větviček, kaštanů, šípků, žaludů, dýní …). Vystavované výtvarné práce vznikly díky píli a nadšení žáků 5.B pod vedením paní učitelky Mgr. Vackové.