Nabídka posledních míst ve školním klubu

Nabídka posledních volných míst ve školním klubu

Škola nabízí žákům 5. – 9. ročníku odpolední pobyt ve školním klubu. Školní klub nabízí účastníkům smysluplné trávení volného času v době před vyučováním a po vyučování, o přestávce před odpolední výukou, před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Měsíční poplatek činí 70,- Kč za žáka.

Do odpočinkových, zájmových a rekreačních aktivit zařazujeme činnosti, při nichž účastníci relaxují, regenerují své síly, rozvíjejí zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Provozované sportovní aktivity napomáhají utužovat tělesné zdraví, kulturní programy jsou zaměřené na pochopení umění, posilování rozvoje estetického cítění a vnímání. V rámci docházky do školního klubu se mohou žáci též připravovat na výuku, psát domácí úkoly apod.

Docházka do školního klubu může být nepravidelná, konkrétní dny a časové rozmení účasti žáka ve školním klubu se uvedou v zápisovém lístku do ŠK.

Veškeré bližší informace obdržíte u vedoucí školní družiny Bc. Tamary Kanalašiové (tel.: 732944955).