Třídní schůzky 16.04.2024

Pedagogická rada 16.04.2024 od 14:10 hod.

Schůzka třídních důvěrníků 16.04.2024 od 16:00 hod.

Třídní schůzky I. stupeň 16:30 hod.

Třídní schůzky II. stupeň 17:00 hod.