Halloweenský rej

Děti z nultých ročníků prožily Halloweenský rej. Celé dopoledne plnily zábavné soutěže a pohybové hry. Velkou odměnou pro všechny byla závěrečná diskotéka, kde se to strašidelnými maskami jen hemžilo.