Jarní aktivity v ŠD

V naší školní družině se stále něco děje. I když ještě v tomto týdnu jsou v odděleních pouhé fragmenty z původního množství žáků díky rotační výuce, vytvářejí úžasné výtvory k svátku matek, výtvory s jarní tematikou či ztvární slet čarodějnic.

Svátek matek

Jarní tvoření

Slet čarodějnic