Odevzdání učebnic, vydávání vysvědčení

Organizace závěru školního roku 2019/2020

  • V pondělí 29.06.2020 budou třídní učitelé od 8,00 do 10,00 hodin vybírat učebnice. Žáci si ve škole vyzvednou pomůcky na výtvarnou výchovu, přezůvky, úbor na TV.

  • V úterý 30.06.2020 od 8,00 do 8,45 hodin bude rozdáno vysvědčení.

Do školy můžou přijít všichni žáci, kteří odevzdají Čestné prohlášení zákonných zástupců a nebudou vykazovat příznaky virového infekčního onemocnění.  Toto se netýká žáků, kteří chodili v květnu a červnu do školy a čestné prohlášení již odevzdali.

Dne 29. a 30. června 2020 jsou automaticky odhlášeny obědy všem strávníkům ve školní jídelně (z provozních důvodů).

Čestné prohlášení ke stažení ZDE: Čestné prohlášení