03.09.

Zahájení školního roku 2018/2019

Schůzka rodičů prvních ročníků (školička,   8.45 – 9.15 hod.)
ukončení : 8.45 hod .
výdej obědů v ŠJ: 9.00 – 11.00 hod.

Zahajovací pedagogická rada / pedagogové – sborovna 9.30 hod.)

DVPP: „Tvorba IVP“ Mgr. Dřímalová / 11.0 hod./ pedagogové + as. pedagoga

 

04.09.

Třídnické práce (zkrácené vyučování na I. a II. stupni do 11.40 hod.)   TU
Rozdání učebnic

Seznámení žáků se školním řádem, rozvrhem, chováním a pravidly bezpečnosti školy a na akcích pořádaných školou, seznámení s pravidly hodnocení žáků apod.

05.- 07.09.

Výuka dle platného rozvrhu
(zkrácené vyučování na I. a II. stupeň – 11.40 hod.)

05.– 07.09.

Republikové kolo OVOV /FR + Matějů,Hančar, Slaba,Kotlánová

06.09.

Informativní schůzka k tvorbě IVP / PRO +  ped. / 7.30 hod.

10.09.

Schůzka výchovných poradců / PRO 8.30 hod.

11.09.

Putování s velrybou Varybou / 4.A ŽÁČ / 1. – 4.h.

Putování s velrybou Varybou / 4.B SOU / 1. – 5.h.

14.09.   

Odevzdání individuálních plánů / I. a II. st.

19.09.

Atletický čtyřboj II. st. / AC START / FR + HOV

25.09.

Hravý architekt 5.B / Praha / VAC + LEJ

Exkurze na Pražský hrad 5.A / Praha / ROŽ + BAB

28.09.

Státní svátek (poučení o chování a bezpečnosti v době svátku: TU – 27.09.)