02.02. 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

05.02. 

Pěvecká soutěž „Karlovarský skřivánek“ /ZŠ Šmeralova od 10.00/ ZEI + SEV

OK olympiády z ČJ / ZŠ 1. máje- Ostrov / doprovod ŠD

 

06.02. 

Pěvecká soutěž „Karlovarský skřivánek“ /ZŠ Šmeralova od 12.00/ SEV

 

07.02.

Schůze metodiků prevence / 2. – 6. h. / PRO

 

08.02.

OK v přehazované / žáci 4. -5. roč. / KV ARENA / ZEI

 

12. – 16.02.

JARNÍ PRÁZDNINY

 

19. – 24.02.

LYŽAŘSKÝ VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÝ ZÁJEZD /Dolní Maxov v Jizerských horách

DOU, FR, VAC, VAL, SL

 

21.02. 

Beseda s MP: „Prokazování totožnosti. Poškozování cizí věci“ / 7.A  3. – 4.h.

Beseda s MP: „Prokazování totožnosti. Poškozování cizí věci“ / 7.B  5. – 6.h.

 

22.02.  OK olympiády AJ / TOU

 

26.02. 

Školení BOZP + PO / 14.00 hod., učebna Dějepisu/ p. Šaláta

 

27.02. 

Divadelní představení: „Zřídlo Vřídlo“ / 7. + 8. roč. / IRM,JUR,BE, BA

DIVADLO Husovka  v 10.30 hod., vstupné 50,- Kč

doprava autobusem TAM (10.00 hod.) a ZPĚT (12.00 hod.) ZDARMA

 

28.02. 

Školení BOZP + PO / 8.30  hod., multimediální učebna / p. Šaláta