03.01. 

Nástup do školy po vánočních prázdninách

12.01. 

Volby prezidenta republiky (školička od 10.00) a referendum (učebna HV)

13.01. 

Volby prezidenta republiky (školička od 10.00) a referendum (učebna HV)

15.01. 

Divadelní představení „O Balynce“ / 1.A a 1.B

(Městské divadlo, vstupné 50,- Kč, 10.00 hod.)

16.01.

Okresní kolo v basketbalu – I. stupeň dívky a chlapci / FR + POH

(ZŠ Konečná, 1. – 6. hod.)

OK dějepisné olympiády (Lill, Buchtová)    / SCHM

22.01. 

Beseda s environmentální tematikou „Tonda Obal na cestách“ / 1. – 5. roč.

23.01. 

Pedagogická rada / sborovna 14.05 hod.

25.01. 

Beseda: „Čas proměn“ / dívky 7.A a 7.B – 1. hod.

Beseda s MP: „Dopravní výchova“ / 2.A    1. – 2. hod.

Beseda s MP: „Dopravní výchova“ / 2.B    3. – 4. hod.

DVPP: Matematika Hejný – pro pokročilé / 15.00 hod./ I. st. + RE

26.01. 

Beseda s MP: „Zdravý život bez drog“ / 3.A          1. – 2. hod.

Beseda s MP: „Zdravý život bez drog“ / 3.B          3. – 4. hod.

Interaktivní divadelní představení zaměřené na finanční gramotnost „To tě přijde draho aneb pozor na peníze“ / ZŠ Svahová, 11.30 hod, vstupné ZDARMA / 8.A + 8.B

30.01. 

Sportovní soutěž OVOV: halový pětiboj / Františkovy Lázně / 1. – 6.h. / FR

31.01. 

Pololetní vysvědčení / vydání 4. hod. / TU

I. a II. st. – konec výuky v 11.40 hod. /zápis do ŽK

02.02.

Pololetní prázdniny