Ke stažení

Školní řád
ŠVP ZV START

ŠVP – přípravný ročník

Vnitřní řád školní jídelny
Školní vzdělávací program školní družiny
Školní vzdělávací program školního klubu

Ke stažení a k vytištění

 Žádost o poskytnutí pronájmu 2021-2022
• Přihláška ke stravování
Odhláška ze stravování
OznCámení o odhlášení žáka ze školy
• Žádost o osvobození z předmětu
Žádost o přestup žáka
Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Přihláška do jazykového kurzu – ČJ pro cizince

Zapisní lístek do ŠD