02.10.   

Projekt: „Senioři dětem, děti seniorům“ / ZEI + 9.A /5. – 6. hod./

03.10.   

Projekt: „Senioři dětem, děti seniorům“ / ZEI + 9.A /5. – 6. hod./

Fotografování prvňáčků / S. Petele 8.00 – 10.00 hod./

04.10.   

Projekt: „Senioři dětem, děti seniorům“ / ZEI + 9.A /5. – 6. hod./

Přespolní běh – I. stupeň / HO

05.10.   

Přespolní běh – II. stupeň / FR

Projekt: „Senioři dětem, děti seniorům“   ZEI + 9.A /4. – 5. hod./

06.10.   

TOURFILM: „Po stopách predátora“ /6.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B/ RE, FR, BA, SL/

Hotel Ambassador, 10.30 – 12.30 hod., vstupné zdarma

konec výuky po návratu z představení (cca v 13.00 hod.)

10.10.   

Projekt: „Senioři dětem, děti seniorům“ / ZEI + 9.A /5. – 6. hod./

11.10.   

Projekt: „Senioři dětem, děti seniorům“ / ZEI + 9.A /5. – 6. hod./

12.10.   

Projekt: „Senioři dětem, děti seniorům“ / ZEI + 9.A /4. – 5. hod./

Výstava středních škol 2018 – SPŠ Ostrov / 9.A + 9.B/ 1. – 3.h./ PRO, SL

16.10. 

Beseda s MP: „Občanské soužití“ / 3.B / 1. – 2. hod.

17.10.

Beseda s MP: „Městská policie a Policie ČR“ /2.A / 1. hod.

Beseda s MP: „Městská policie a Policie ČR“ /2.B / 2. hod.

Beseda s MP: „Občanské soužití“ / 3.A / 1. – 2. hod.

20.10.   

Volby /školička / od 10.00 hod.

25.10. 

Exkurze do ZOO Chomutov / 9.B, 6.A, 6.B / SL, TOU, RE

26. – 27.10.

Podzimní prázdniny

 

30.10. 

Beseda s MP: „Hodný dědeček. Rodina“ / 8.B / 5. – 6. hod.