04.09.

Zahájení školního roku 2017/2018
Seznámení žáků se školním řádem, chováním a pravidly bezpečnosti školy a na akcích   pořádaných školou, seznámení s pravidly hodnocení žáků

ukončení: 8.45 hod .
výdej obědů v ŠJ: 9.00 – 11.00 hod.
Schůzka rodičů prvních ročníků (školička,   8.45 – 9.15 hod.
Zahajovací pedagogická rada / pedagogové

05.09.

Třídnické práce (zkrácené vyučování na I. a II. stupni do 11.40 hod.)   TU
Rozdání učebnic
06.09.

Třídnické práce (zkrácené vyučování na I. a II. stupni do 11.40 hod.)   TU

07. – 15. 09.

Výuka dle platného rozvrhu
(zkrácené vyučování na I. a II. stupeň – 11.40 hod.)

07. – 10.09.

Republikové kolo OVOV /FR

 

11.09.

Fotografování prvňáčků do MF / 1.A a 1.B / od 8.00 hod.

Porada Výchovných poradců / PRO /od 8.30 hod.

          

 

28.09.

Státní svátek