ZÁŘÍ:

 • Seznámení dětí se školním řádem a režimem družiny
 • Vzpomínky na prázdniny – výtvarná soutěž
 • Upevňování pravidel „družinová pravidla“

ŘÍJEN:

 • Běh do schodů
 • Kaštanový král
 • Halloween

LISTOPAD:

 • Stavba domečků v lese pro zvířátka
 • Kouzelník Reno
 • Jablíčkový den

PROSINEC:

 • Čertovský den
 • Zpívá celá rodina
 • Pískové obrázky

LEDEN:

 • Družina má talent
 • Taneční soutěž
 • Oslava nového roku

ÚNOR:

 • Pěvecká soutěž
 • Výroba masek
 • Maškarní karneval

BŘEZEN:

 • Vítání jara, loučení s moranou
 • Velikonoční tradice
 • Jaro a mláďata – výtvarná soutěž

DUBEN:

 • Výrobky pro nastávající prvňáky
 • Překážková dráha
 • Turnaj ve vybíjené

KVĚTEN:

 • Netradiční olympiáda
 • Den matek přáníčka
 • Zrcátko pro maminku

ČERVEN:

 • Čokoládový den
 • Den dětí – zábavné odpoledne
 • Barevný den – živé obrazy