ZÁŘÍ:

 • Seznámení dětí s režimem školní družiny
 • Prázdniny u vody vzpomínky na prázdniny – výtvarná soutěž
 • Upevňování pravidel ŠD „družinová pravidla“

ŘÍJEN:

 • Soutěž –  schodoběh
 • Kouzelník pro děti
 • Kresba na chodníku
 • Jablíčkový den

LISTOPAD:

 • Opičí dráha
 • Stavba domečků v lese pro zvířátka
 • Kaštanový král

PROSINEC:

 • Mikulášský den
 • Výroba dárků a přáníček, výroba adventního kalendáře a betlémů
 • Vánoční cinkání

LEDEN:

 • Zimní závody
 • Výrobky dětem k  zápisu
 • Pexesiáda – soutěž
 •  

ÚNOR:

 • Svatý Valentýn
 • Výroba masek
 • Maškarní  karneval

BŘEZEN:

 • Vítání  jara, loučení s Moranou
 • Velikonoční tradice
 • Hledání velikonočního  zajíčka
 • Přírodovědná soutěž

DUBEN:

 • „Malý ilustrátor“ – výtvarná soutěž
 • Poznáváme pohádky – soutěž. Dramatizace. Oblíbený hrdina. Písničky z pohádek.
 • Den země

KVĚTEN:

 • Můj domov, moje město
 • Soutěž s dopravní tematikou
 • Rozkvetlá  zahrada  – výtvarná  soutěž
 • Atletický trojboj

ČERVEN:

 • Netradiční olympiáda
 • Těšíme se na prázdniny – zábavné odpoledne
 • Barevný den