V Karlových Varech je poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků pro žáky cizince, kteří zde plní povinnou školní docházku ve škole ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032/31, Karlovy Vary (ředitel školy Mgr. Jiří Burian).

 Kontakt: e-mail:

  info@jazkvary.cz  telefon:

 353 223 408

Vzdělávání cizinců probíhá podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.