05.04.           Velikonoční stezka II. stupeň (v rozmezí 1. – 6. hod.)

06.04.           Velikonoční prázdniny

07.04.           Velký pátek – svátek

10.04.           Pondělí velikonoční – svátek

11.04.           Výchovný koncert KSO – I. stupeň /Lázně III, začátek 9.00 hod., vstupné 80,- Kč

11.04.           Muzeum Becherovka 8.B / 3. – 4. hod. , vstupné 60,- Kč /STY

12.04.           DVPP: „Žák s SPU v inkluzivním vzdělávání /ŠEV

12.04.           Virtuální akademie 6.B / 1. – 2. hod.

12.04.           Virtuální akademie 7.B / 3. – 4. hod.

12.04.           Virtuální akademie 7.A / 5. – 6. hod.

13.04.           Beseda MP: “Drogy, toxikománie.” /3. – 4. hod. 7.B

13.04.           Beseda MP: “Drogy, toxikománie.” /5. – 6. hod. 7.A

13.04.           ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU (13 – 18 hodin) PLA, VYS, PRO, JUR, KNA, BAB, BAL,

13.04.           ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU (13:30 – 18 hodin) PER, VON

13.04.           Přijímací řízení žáků 9. roč. na střední školy

14.04.           Přijímací řízení žáků 9. roč. na střední školy

14.04.           “Dizajnpark” projekt Supermarket WC /8.A 1. – 2 hod. / PRO

14.04.           Beseda MP: “Cyklista. Dopravní výchova.” /1. – 2. hod. 2.B

17.04.           Přijímací řízení žáků 5. roč. na osmiletá gymnázia

18.04.           Přijímací řízení žáků 5. roč. na osmiletá gymnázia

18.04.           Muzeum Becherovka 8.A / 3. – 4. hod. , vstupné 60,- Kč /STY

18.04.           Pedagogická rada / sborovna 14.10 hod.

18.04.           Schůzka třídních důvěrníků 16.00 hod.

18.04.           Třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod.

18.04.           Třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod.

18.04.           DVPP: „Jak na problémové chování žáků“ / 14.00 hod. PRO

19.04.           „Ukliďme Česko“ (v rozmezí 1. – 6. hod.)

19.04.           Národní muzeum Praha – žáci 9.roč. / JUR, LEJ

21.04.           Výlet 4.A, 4.B – Techmania Plzeň / VAL, VAC, FRI, VRK

21.04.           “Dizajnpark” projekt Supermarket WC /8.A 1. – 2 hod. / PRO

25.04.           Výlet 7.A, 7.B – Techmania Plzeň / BAB, HY, AP

27.04.           DVPP: „Jak na problémové chování žáků“ / 14.00 hod. PRO

27.04.           DVPP: „Bezpečné používání chemických látek“ / 1. – 6. hod. STY

28.04.           Beseda MP: “Notes strážníka Pavla, opakování.” / 1. – 2. hod. 3.A

28.04.           Beseda MP: “Notes strážníka Pavla, opakování.” / 3. – 4. hod. 3.B

28.04.           Výlet 6.A – Lasergame KV / KLI, SLA