01.03.           Inženýr junior / vybraní žáci 8. roč. / 4. – 9. hod. / JUR

02.03.           Krajská knihovna 5.A / 2. – 4. hod.

02.03.           Sociometrické šetření – rozbor 8.B  / Mgr. Fialová, STY 5. hod.

02.03.           Sociometrické šetření – rozbor 8.A  / Mgr. Fialová, KU 6. hod.

06.03.           Krajská knihovna 6.A / 3. – 5. hod. /KLI

06.03.           DVPP: „Agresivní žák“ 11.00 hod.

07.03.           DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.00 – 17.00 HOD.

08.03.           Beseda s MP: Dopravní výchova” 1.A/ 3.hod.

08.03.           Beseda s MP: Dopravní výchova” 1.B/ 4.hod.

08.03.           Beseda MP: “Poznej město Karlovy Vary” 6.B/5.hod.

08.03.           Beseda MP: “Poznej město Karlovy Vary” 6.A/6.hod.

10.03.           Beseda s MP: Dopravní výchova” 0.A/1. hod.

10.03.           Beseda s MP: Dopravní výchova” 0.B/2. hod.

10.03.           Beseda MP: “Kyberšikana, šikana” 8.A/ 3. – 4. hod.

10.03.           Beseda MP: “Kyberšikana, šikana” 8.B/ 5. – 6. hod.

15.03.           Preventivní akce: “Veselé zoubky” 1.A, 1.B/ 4. – 5. hod.

17.03.           Matematický klokan (1. – 5. hod. 2. – 9.roč.)

20.03.           Krajská knihovna 6.B / 3. – 5. hod. /KLI

20.03.           Beseda o alkoholu 8.A/3. hod. / zdarma

20.03.           Beseda o alkoholu 8.B/4. hod. / zdarma

20.03.           Beseda o alkoholu 7.A/5. hod. / zdarma

20.03.           Beseda o alkoholu 7.A/6. hod. / zdarma

21.03.           Sociometrické šetření – rozbor 9.A  / Mgr. Fialová, HYK 5. hod.

21.03.           Sociometrické šetření – rozbor 9.B  / Mgr. Fialová, ČER 6. hod.

22.03.           Inženýr junior / vybraní žáci 8. roč. / 4. – 9. hod. / JUR

23.05.           Vycházka 0.A a 0.B – “Lovci pokladů” / VON, TICH, KNE

24.03.           OK v basketbalu D + Ch 8. – 9. roč. / 1. – 6. hod. / HYK

27.03.           Divadlo: Představení KREJČÍKA HONZY / LD Stará Role/ začátek: 9:00 hod./vstupné: 60,- Kč /1. – 3. hod./0.A, 0.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B

27.03.           Dopravní výchova “Svět záchranářů” 4.A/ 1. – 4. hod. /začátek: 8:30 hod. (helmu s sebou)

29.03.           Pohádka o Popelce / Divadlo Husovka/vstupné 30,- Kč/začátek: 9:00 hod./1. – 3 hod./ 2.A., 2.B., 3.A., 3.B

29.03.           Pohádka o Popelce / Divadlo Husovka/vstupné 30,- Kč/ začátek: 10:30 hod./3. – 5. hod./4.A., 4.B., 5.A., 5.B

30.03.           Dopravní výchova “Svět záchranářů” 4.B/ 1. – 4. hod. /začátek: 8:30 hod. (helmu s sebou)

30.03.           Svět rizik (Záchranný kruh) 4.A / 1. – 4. hod.

31.03.           Beseda MP: “Cyklista. Dopravní výchova” 2.A/ 1. – 2. hod.