01.01.  Liga Laser game /vybraní žáci 9.AB 1. – 6.h./ HYK

01.11. Krajská knihovna 5.B / 1. – 4.h.

01.11. Krajská knihovna 5.A / 2. – 5.h.

04.11. Fotografování žáků 1.A a 1.B /1. – 2.h.

08.11.  Školení zaměstnanců BOZP + PO /učebna HV 14.00 hod.

10.11.  Městská knihovna 1.A /3. hod.

14.11. Krajská knihovna 0.A a 0.B / 2. – 4. hod.

15.11. Plavecké závody II. st. /Ostrov 1. – 6.h. / HYK

15.11. Pedagogická rada 14.10 hod. /sborovna

15.11. Schůzka třídních důvěrníků 15.30 hod. / učebna Hv 1. patro II.st.

15.11. Schůzka zák. zástupců žáků 9. roč. 16.00 hod. / multimediální učebna 1. patro

15.11. Třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod. / v kmenových třídách

15.11. Třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod. / v kmenových třídách

16.11.  Školení zaměstnanců BOZP + PO / 9.00 hod. MMU 1.patro

16.11. Divadelní představení v AJ “OFFLINE”/Thermal, 10.15 – 11.15 hod., vstupné 100,-Kč /8.A, 8.B, 9.A, 9.B /HY, ČER, ŘÍ, SEV

16.11. Projekt Inženýr junior / vybraní žáci / 4. – 9. hod/ JUR

17.11. Státní svátek

18.11. Ředitelské volno

22.11.  Zkouška pěveckého sboru / učebna Hv, 1. – 3.h./ SEV, ŠPI, FIN

29.11.  Zkouška pěveckého sboru / učebna Hv, 1. – 3.h./ SEV, ŠPI, FIN

30.11. Beseda s MP: Umíte svědčit? /9.A/ 1. – 2 h.

30.11. Beseda s MP: Umíte svědčit? /9.B/ 3. – 4 h.