01.09.           Zahájení školního roku 2022/2023 (8.00 – 8.45 hod.)

01.09.           Schůzka pro rodiče prvňáčků (8.45 – 9.00 hod.)

02.09.           Třídnické hodiny, výměna učebnic, socializační aktivity (I. a II. st. do 11.40 hod.)

05.09. –09.09.Výuka dle platného rozvrhu – zkrácená výuka I. a II. st. do 11.40 hod.

12.09.           Výuka dle platného rozvrhu v plném rozsahu pro všechny třídy

13.09.              Putování s velrybou Varybou / 4.B, 5.A, 5.B

16.09.              Putování s velrybou Varybou / 2.A, 4.A

21.09.           Projekt „Inženýr junior“ vybraní žáci 9.A, 9.B/ SPŠ Ostrov 4. – 9.  /JUR

23.09. a 24.09. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu 2022 / školička

26.09.             Setkání výchovných poradců na ÚP (9.00 – 12.15 hod.) PRO

27.09.             Beseda s MP: Notes strážníka Pavla – seznámení / 2.A – 1.h.

27.09.             Beseda s MP: Notes strážníka Pavla – seznámení / 2.B – 2.h.

27.09.             Beseda s MP: Právnické normy / 6.A – ­3. + 4. h.

27.09.             Beseda s MP: Právnické normy / 6.B – ­5. + 6. h.

27.09.           Výstava středních škol /SPŠ Ostrov, odjezd 11.35h., 5. – 6. h./PRO, KUD

28.09.           Státní svátek

30.09.             Beseda s MP: Občanské soužití / 3.A – 1. + 2. h.

30.09.             Beseda s MP: Občanské soužití / 3.B – 3. +4. h.

30.09.             Beseda s MP: Poškozování cizí věci / 8.A – 5.h.

30.09.             Beseda s MP: Poškozování cizí věci / 8.B – 6.h.

30.09. – 01.10. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu 2022 – 2. kolo/ školička