DUBEN 2022

01.04.    Beseda s MP: „Totožnost“ / 7.A 1. – 2. hod.

01.04.    Beseda s MP: „Prokazování totožnosti“ / 8.A 3. – 4. hod.

04.04.    Matematický klokan 6. – 7. / 1. – 4. hod.)

05.04.    Exkurze  – Muzeum Becherovka 8.B / 3. – 4. hod./ STY

11.04.   OK Biologické olympiády / vybraní žáci 8. roč./ MA

12.04.    Zápis do 1. ročníku /13 – 18 hod. / hlavní budova

12.04.    Okresní kolo v basketbalu – dívky+chlapci II. st. (KV Arena HMS) 1. – 6. /HYK + HY

14.04.   Velikonoční prázdniny – VOLNO

15.04.    Velký pátek – VOLNO

18.04.   Velikonoční pondělí – VOLNO

19.04.    Beseda s MP: „Chodec“ /2.A 1. – 2. hod.

19.04.    Beseda s MP: „Chodec“ /2.B 3. – 4. hod.

19.04.    Sociometrie – vyhodnocení 6.A / 3.h. HY + FIA

19.04.    Sociometrie 7.A / 4.h. PRO + FIA

20.04.    Exkurze  – Muzeum Becherovka 8.A / 3. – 4. hod./ STY

21.04.   Pedagogická rada / sborovna 14.15 hod.

21.04.    Schůzka třídních důvěrníků 16.00 hod.

21.04.    Třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod.

21.04.    Třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod.

22.04.    Beseda s MP: “Drogy” / 3.A 1. – 2. hod.

22.04.    Beseda s MP: “Drogy” / 3.B 3. – 4. hod.

26.04.    Beseda s MP: “Totožnost”/7.B 5. – 6. hod.

29.04.    Beseda s MP: “Prokazování totožnosti” / 8.B 5. – 6. hod.