1.9.        Zahájení školního roku 2021/2022    8,00 – 8,45 hod.

Schůzka zákonných zástupců žáků 1.A a 1.B /8,45 – 9,30 hod.

Pedagogická rada /9,45 hod.

2.9.        Rozdávání učebnic, třídnické hodiny, socializační aktivity /8,00 – 11,40 hod.

3.9.        Třídnické hodiny, socializační aktivity /8,00 – 11,40 hod.

Opakování učiva z předem nahlášených předmětů

6.9.         Výuka dle platného rozvrhu (I. a II. stupeň), z důvodu dokončovacích prací po rekonstrukci elektroinstalace zkrácená výuka do 11.40 hod. (do 10.9.2021)

22.9.      Projekt „Inženýr junior/žáci 9.roč. – SPŠ Ostrov 4. – 9.h. / JUR

29.9. – 1.10.       Adaptační pobyt 8.A a 8.B /kemp Kyselka/ ČER, HYK, FIN