3.1.      Zahájení výuky po vánočních prázdninách. Testování žáků 8.00 hod./0. – 9. ročník

6.1.      Krajská knihovna 4.A / 2. – 4. H. /PLA

6.1.      Krajská knihovna 4.B / 3. – 5. H. /VYS

6.1.      Testování žáků 8.00 hod./0. – 9. ročník

10.1.    Testování žáků 8.00 hod./0. – 9. ročník

12.1.    Projekt „Inženýr junior“ /4. – 9. h. – SPŠ Ostrov/ JUR

13.1.    Testování žáků 8.00 hod./0. – 9. ročník

26.1.    Pedagogická rada – 14.10 hod.

31.1.    Vydání vysvědčení za 1. pololetí (4. vyuč. hodinu), zkrácené vyučování do 11.40 hod. na I. a II.st.