2.11.   

Pedagogická rada 14.10 hod. /sborovna

Schůzka třídních důvěrníků 15.30 hod. / učebna Hv 1. patro II.st.

Schůzka zák. zástupců žáků 9. roč. 16.00 hod. / multimediální učebna 1. patro

Třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod. / v kmenových třídách

Třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod. / v kmenových třídách

 

 

4.11.    Řemeslné workshopy “řezník, uzenář” ISŠ Cheb /HUB/ 2 žáci 9.B

4.11.    Krajská knihovna 4.A+4.B 2. – 4.h., 3.A 3. – 5.h.

 

10.11.  Projekt „Inženýr – junior“ /JUR + vybraní žáci 9.AB/ SPŠ Ostrov 4. – 9.h.

10.11.  OK ve florbalu – dívky 8. – 9. r. / HYK

 

11.11.  OK ve florbalu – chlapci 8. – 9. r. /HY

11.11. Projekt „Technika je zábava“ /SPŠ Ostrov 1. – 6.h/ vybraní žáci 9.AB/ PRO

 

17.11.  Státní svátek

 

23.11.  Řemeslné workshopy „autotronik“ SPŠ Ostrov /MA / 5 žáků 9. r.

 

24.11.  Dopravní výchova /Svět záchranářů 8.30 – 11.30 hod., přilbu s sebou/ 4.A

24.11.  OK ve florbalu – dívky 6. – 7. r. / HYK

 

25.11.  OK ve florbalu – chlapci 6. – 7. r. /HY

25.11. DVPP: Čeština pro cizince / Západní 15 KV, 9.30 hod. – 15.00 hod.

LEJ, BAB, KU, VYS, VAC, SOU, DIV, ŠPI

 

29.11.  Dopravní výchova /Svět záchranářů 8.30 – 11.30 hod., přilbu s sebou/ 4.B