ČERVEN 2021

1.6. 

Dětský den pro I. st. (školní hřiště)                                         HY, HYK, FIN

5.A, 5.B (1.h.), 4.A, 4.B (2.h.), 1.A, 1.B (3.h.), 2.A, 2.B (4.h.), 3.A, 3.B (5.h.)

Dětský den v ŠD 14.00 – 15.00 hod.

 

2.6.

Dětský den pro II. st. (stezka lesem nad školou)                HY, HYK, FIn

6.A (1.h. MAR), 6.B (2.h. KU), 7.A (3.h. TOU), 7.B (4.h. ČER), 8.A (5.h. MAR), 8.B (6.h. JUR)

 

7.6.    

Fotografování tříd II. st.               / 8.30 – 13.30 hod.

 

8.6.       

Ukázka basketbalu Lokomotiva KV/1. – 4. ročník. / 11.00 – 11.40 hod.

Asfaltové hřiště školy (nábor do kroužku basketbalu pro rok 2021/2022)

 

9.6.   

I.  a II. stupeň zkrácené vyučování do 11.40 hod. (z provozních důvodů) / zápis do TK

 

21.6.    

Pedagogická rada 14.10 hod.

 

21.– 24.6.

TU ve svých třídách / zkrácené vyučování pro I. a II. st. do 11.40 hod. /zápis do ŽK

 

21.6.     

Odevzdávání učebnic

 

22.6.    

Rozdávání nových učebnic

 

25.6.    

Ukončení školního roku 2020/2021

Rozdání vysvědčení (8.00 – 8.45 hod.)

Fotografování zaměstnanců / 9.00 hod.

Závěrečná pedagogická rada / 9.10 hod.

 

28.– 30.6.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

28.– 30.6. Provoz školní družiny pro žáky 1. – 5. ročníku v době ředitelského volna

  • Ranní družina (6.00 – 8.00 hod.) – zajišťují vychovatelky ŠD
  • Dopolední program (8.00 – 11.40 hod.) – zajišťují učitelky I. st.
  • Oběd ve školní jídelně
  • Odpolední program (11.40 – 16.00 hod.) – zajišťují vychovatelky ŠD