Školní rok 2021/2022

Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníků – 10.02.2022 -23.06.2022

  • Plavecký výcvik je určen žákům 3. a 4. ročníků (dle školního vzdělávacího plánu).
  • Výcvik vedou kvalifikovaní instruktoři na ZŠ Krušnohorské.

Výcvik bude probíhat každý čtvrtek od 10.02.2022 do 23.06.2022 v dopoledních hodinách dle rozpisu tříd. Cílem tohoto výcviku je naučit žáky plavání a pohybu ve vodě, včetně získání dobrého pocitu na základě získaných plaveckých zkušeností a dále zvyšování jejich fyzické zdatnosti a odolnosti. Z důvodu pořádání výcviku v zimním období bude zajištěna autobusová doprava (300,- Kč/na žáka; částečně se na dopravě podílí SRPDŠ).

 

 

CHRISTMAS SCHOOL BAZAAR – prosinec 2021 v 15. 00 – 17.00 hod. ve školní jídelně

Na základě předchozích úspěšných ročníků pořádáme i v letošním školním roce pátý ročník školního bazaru.
Touto charitativní akcí bychom chtěli před Vánoci udělat dobrý skutek a pomoci potřebným.
Na bazaru obdržíte za svůj finanční příspěvek žetony, které můžete směnit za malé vánoční občerstvení, vánoční dekorace a výrobky z dílny našich žáků. Součástí bazaru bude i tombola.
Dále Vás čeká příjemná vánoční atmosféra doplněná hudbou, klidné posezení při pití kávy nebo nealkoholického vánočního punče i možnost tance…

Termín akce bude upřesněn.

 

Vánoční zpívání – prosinec 2021

Jako každý rok, i v tento předvánoční čas si naši žáci připravili pod vedením Mgr. art. Severové a Mgr. Špičkové recitační a pěvecké pásmo, kterým obohatí atmosféru vánočních trhů. Přijďte se s námi zastavit v předvánočním shonu a poslechnout si krásné vánoční koledy v podání našich zpěváčků.

Pozn.: Z důvodu epidemilologických opatření bylo vystoupení v rámci vánočních trhů zrušeno. Žáci si pro vás připravili adventní koncerty a novoroční koncert, které jsou sdíleny na facebooku školy.

Termín akce bude upřesněn.

 

Lyžařský výchovně výcvikový zájezd: leden – březen 2022

Lyžařský výchovně výcvikový zájezd je určen především žákům 7. ročníků (dle školního vzdělávacího plánu). Výcvik na sjezdových lyžích a snowboardu povedou kvalifikovaní lyžařští instruktoři. Objednání ubytování je doposud v jednání.  V případě volné kapacity se mohou přihlásit i žáci jiných ročníků (5. – 9. ročník).

Termín akce bude upřesněn.

 

Den otevřených dveří – 8. března 2022 (14.30 – 17. hod.)

Zveme všechny předškoláky a rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Součástí DOD bude i ukázková hodina matematiky (prof. Hejného) a českého jazyka (genetické metody), která proběhne od 15.30 hod. v budově školičky.

 

Velikonoční zpívání – duben 2022

Nakupování na velikonočních trzích Vám zpříjemní veselé jarní písničkové a recitační pásmo našeho školního pěveckého sboru.

Termín akce bude upřesněn. 

 

Zápis do 1. ročníku – 12. dubna 2021 (13 – 18 hodin)

ZÁPIS do 1. ROČNÍKU Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary se bude konat v  12. dubna 2022 v hlavní budově školy.

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ DO 31. 08. 2016.

 

 

Škola v přírodě –  30.05. – 03.06. 2022

V letošním školním roce v červnu 2022 je plánovaná škola v přírodě v Růžené u Písku. Pobyt je určen pro žáky 1. – 5. ročníků (v případě volné kapacity mohou jet i žáci vyšších ročníků). V dopoledních hodinách probíhá výuka v učebnách, odpolední a večerní program je nabitý soutěžními, sportovními a kulturními aktivitami, žáci se účastní celotáborové tematické hry.

 

 

Akademie devátých ročníků – červen 2022

Slavnostní akademie devátých ročníků se již tradičně bude pořádat v Lidovém domě ve Staré Roli. Vycházející žáci si pro Vás připravili bohatý kulturní program, jehož vrcholem bude jejich pasování na absolventy školy. Srdečně zveme všechny pedagogy, rodiče, příbuzné a kamarády, kteří s námi přijdou podpořit deváťáky a společně jim popřejí mnoho zdaru do další životní etapy.

Termín akce bude upřesněn.