Práce v dílnách

V rámci předmětu praktické činnosti se žáci 7. ročníku dostanou i do školních dílen. Cílem jejich snažení bylo vytvořit dřevěné autíčko, na kterém se naučili materiál rozměřit, řezat, brousit, vrtat, natírat … Nutno podotknout, že někteří drželi pilu či vrtačku v rukou poprvé v životě, ale poprali se s tím statečně.

Všichni žáci měli ze svého výrobku zaslouženou radost, neboť si sami vyrobili hračku od A do Z, což se v dněšní konzumní době stává jen ojediněle.