Exkurze do podniku Moser

Ve středu 6. února 2019 se žáci osmých ročníků zúčastnili exkurze do karlovarského podniku s mnohaletou tradicí – Moser. Návštěva Moseru byla realizována v rámci projektu MAP Karlovarsko. Žáci si prošli celý proces výroby skla od zakládání pecí až po broušení výrobků. Někteří si také vyzkoušeli foukání skla a zjistili, že tato práce patří mezi velice náročné. Celá akce směřovala nejen k poznání procesu výroby skla, ale i k informovanosti žáků o možnostech jejich budoucího uplatnění v regionu Karlovarského kraje.