Sláva vítězům!!!

V pátek 25. ledna 2019 se tým našich basketbalistek z I. stupně zúčastnil krajského kola v basketbalu na ZŠ Konečná v Karlových Varech. Dívky nenašly přemožitelky v tomto turnaji a odnášely si nejvyšší vavříny. Získaly pohár, diplom a medaile za 1. místo v krajské soutěži a samozřejmě naši velkou gratulaci. Velké poděkování náleží i Mgr. Radovanovi Friedelovi, který je jejich dlouholetým trenérem a má velkou zásluhu na tom, jak děvčata zazářila.

Vítězný tým KK v basketbalu dívek pro I. stupeň:

Diana Harmašová (4.B), Ema Kočanová (5.A), Radka Čermáková (5.A), Kristýna Antošová (5.A), Romana Knopová (5.B), Rozálie Míčková (5.B).