Třídní schůzky 20.11.2018

V úterý 20. listopadu 2018 se konají třídní schůzky.

15.30 hod. – Schůzka třídních důvěrníků s paní ředitelkou Mgr. Doušovou (učebna dějepisu v 2. patře)

16.00 hod. – Schůzka zákonných zástupců žáků 9. ročníků se zástupci středních škol a učňovských oborů (multimediální učebna – 1. patro)

16.30 hod. – Třídní schůzky 1. – 5. ročníků (v kmenových třídách)

17.00 hod. – Třídní schůzky 6. – 9. ročníků (v kmenových třídách)