DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. ledna 2016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 14. ledna 2016
od 14.00 do 18.00 hod.

V rámci dne otevřených dveří máte možnost navštívit hlavní budovu, školičku a prostory školní družiny a školního klubu a též ukázkovou hodinu českého jazyka a matematiky v budově školičky od 16.00 hod.

  • český jazyk – ukázka genetické metody (výuka čtení probíhá po jednotlivých hláskách, vychází z přirozenosti každého dítěte)
  • matematika – ukázka numerického počítání a rozvoje logického myšlení (metoda prof. Hejného)

Mgr. Hana Lejsková