ŠD – zahradní skřítek

ŠD – oddělení A. Kulhavé

Obkreslování, stříhání, lepení … to nám jde moc dobře. A tak jsme si v průběhu odpoledne ve školní družině vyrobili zahradní skřítky. Posuďte sami, že se nám vydařili.