Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS do 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
se bude konat dne 26. ledna 2016, 13:00 – 18:00 hod.
v 1. a 2. patře hlavní budovy školy
ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ DO 31. 08. 2010
Zákonní zástupci, přineste s sebou:
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas
 • Povolení k pobytu
 • Rozhodnutí o svěření do péče
Škola nabízí:
 • Moderní výukové metody vycházející z přirozenosti dítěte (genetická metoda čtení) a metody vedoucí k rozvoji zejména logického myšlení v matematice
 • Výuka probíhá v moderních multimediálních učebnách
 • Výuka anglického jazyka od 3. ročníku (výuka dalšího cizího jazyka od 7. ročníku), která se realizuje ve speciální jazykové učebně
 • Realizace výuky nadaných žáků, rovněž žáků se specifickými poruchami učení
 • Účast žáků ve vědomostních, sportovních, výtvarných a pěveckých soutěžích
 • Zájmové kroužky (anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, logopedie, školní časopis, basketbal, florbal, sportovní gymnastika, výtvarné kroužky, pěvecký kroužek, 3 D vizualizace, kroužek matematiky a českého jazyka pro přípravu k přijímacímu řízení na SŠ a další)
 • Organizování tuzemských a zahraničních poznávacích zájezdů
 • Každoroční pořádání školy v přírodě a lyžařského zájezdu
 • Možnost účasti zákonných zástupců ve výuce
 • Školní jídelna (možnost objednávání stravy přes internet, volba ze dvou jídel)
 • Školní družina (1. – 5. ročník) a školní klub (6. – 9. ročník)

Mgr. Hana Lejsková