100 let od vzniku Československa

V rámci oslav 100 let výročí vzniku Československa proběhlo na naší škole několik projektů, které se přímo vázaly k této události. Mezi jinými vzpomeňme výtvarný projekt realizovaný na II. stupni „100 let od vzniku Československa“, který mapuje uplynulé století a snaží se zachytit všechny hlavy státu po celé století.

Velký zájem vzbudila soutěž, kterou mezi sebou vyvolali žáci 3.A a 3.B. V hodinách prvouky a literatury se snažili získat co nejvíce informací, které následně zúročili v soutěžním kvízu o vzniku Československa. Atmosféra soutěže byla velice nabitá, při odpovědích to jen jiskřilo. Konkurenční skupiny s napětím čekaly na odpovědi protihráčů. Všichni soutěžící zaslouží velkou pochvalu, neboť prokázali velký rozsah znalostí o tématu.

Cílem všech akcí bylo vzbudit zájem žáků o toto významné výročí a zvýšit jejich informovanost o důležitosti významu roku 1918.

Vědomostní kvíz pro žáky třetích ročníků připravila a realizovala paní Renata Šulcová, asistentka pedagoga.