2.A – vycházka do lesa, poznávání stromů

Třída 2.A poznávala listnaté a jehličnaté stromy přímo v lese. Během vycházky si děti prohlédly listy stromů, kůru i plody a přiřazovaly je ke správnému názvu. Na konci vycházky zbyla i chvilka na lesní hřiště.