Krajské kolo – přespolní běh

V úterý 9. října 2018 se naši hoši z II. stupně zúčastnili krajského kola v přespolním běhu v Aši. V silné konkurenci ostatních družstev základních škol obsadili nádherné druhé místo.

Školu reprezentovali tito žáci:

Arman Divotyan 8.A

Vladimír Matějů 8.B

Antonín Zich 8.B

Jan Praveček 7.B

Tomáš Žilik 6.B

Zdeněk Odut 7.A

Děkujeme chlapcům za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému úspěchu !