Lyžařský zájezd

Termín:                                  24. 02. 2019 (neděle) –    01. 03. 2019 (pátek)

Místo:                                     pension Daniela a Arnika, Boží Dar

Vedoucí zájezdu:                   Mgr. Vacková Romana

Instruktoři:                              Mgr. Vacková R., Mgr.Valouchová, Mgr. Bc.Doušová

Zdravotník:                            Mgr. Holečková Michaela

Pedagogický dozor:               Bc. Petr Slabý, Bc. Ladislav Jurik

Sraz:        9,45 hodin na Dolním nádraží (pod přemostěním u vstupu do nádražní haly)

Odjezd na LVVZ:                  10.00 hodin Dolní nádraží (pod přemostěním)

Příjezd z LVVZ:                     cca ve 11,00 hod. Dol. nádraží (odjezd z chaty v 10,00 hod.)

Úhrada zájezdu:                      4 000,00 Kč v hotovosti do konce října 2018 v sekretariátu školy

Doporučený seznam věcí:

 • oblečení na výcvik (bunda, oteplovačky)
 • lyžařskou výstroj (seřízené lyže, hole, lyžařské brýle a boty, helma)
 • rukavice (minimálně dvoje)
 • lyžařská ochranná přilba (povinná), pokrývka hlavy
 • punčocháče, spodky nebo legíny, spodní prádlo či termoprádlo
 • oblečení na chatu
 • přezůvky (rychle přístupné v zavazadle)
 • pohodlná zimní obuv
 • pyžamo, věci osobní hygieny,
 • doklady (k informacím přikládáme potřebné formuláře s možností jejich využití):
 • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci – platnost jeden rok (možno použít kopii dokladu z loňské školy v přírodě, letního tábora případně jiné dětské akce)
 • potvrzení o seřízeném vázání ze servisu nebo čestné prohlášení zákonného zástupce,
 • průkazka pojištěnce nebo její kopie (bude po dobu zájezdu uložena
  u zdravotnice zájezdu)
 • prohlášení zákonných zástupců dítěte – nesmí být starší jednoho dne – bude se odevzdávat při nástupu do autobusu

Nedoporučujeme vozit drahé věci (šperky, MP3, CD přehrávače, tablety apod.)!

 

V Karlových Varech dne 01. 10. 2018                                 Mgr. Bc. Eva Doušová

Bližší informace u Mgr. Bc. Evy Doušové na telefonním čísle 775855595