Atletický čtyřboj

Žáci druhého stupně se ve středu 19. září zúčastnili atletického čtyřboje, který se konal  na ZŠ a ZUŠ Šmeralova.

Naši chlapci obsadili 5. místo z 12 zúčastněných, dívky 10. místo z 12  zúčastněných.

Děkujeme všem atletům za skvělou reprezentaci školy a Mgr. Friedelovi za přípravu žáků.