ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2018/2019

JMÉNO NÁZEV KROUŽKU DEN PROSTORY ČAS

1.

Mgr. Friedel Basketbal 1. – 5. roč./dívky PONDĚLÍ

Hala LOKOMOTIVA

13.30–15.00

2.

Ing. Sebera Basketbal 1. – 5. roč./chlapci ČTVRTEK

velká Tv

14.00-15.00

3.

Bican A. Volejbal 1. – 5. roč. PÁTEK velká Tv

14.00-15.00

4.

Findriková Ludmila Kroužek atletiky

1. – 6. ročník

ÚTERÝ velká Tv

14.00–14.45

5.

Mgr.Doušová+

Mgr.Vacková

Sport. gymnastika – I. + II. st./dívky PONDĚLÍ velká Tv

14.00-15.30

6.

Mgr. Vacková

 

Náprava řeči – 1. – 5. roč. PONDĚLÍ uč.přízemí I.st.

11.50-12.35

7.

Mgr. Vacková

Náprava řeči – 1. – 5. roč. ÚTERÝ uč.přízemí I.st.

11.50-12.35

8.

Mgr. Holečková M.

Anglický jazyk 2. roč. STŘEDA školička

11.50-12.35

9.

Mgr. Lejsková

Kroužek výtvarných technik

5. – 9.r.

ČTVRTEK učebna VV

14.00-15.30

10.

Mgr. Langová

Matematické hrátky – 2. st. PONDĚLÍ učebna MAT

14.00-14.45

11.

Mgr. Babková Hrátky s češtinou – 2. st. ČTVRTEK Učebna Čj

14.00-14.45

12.

Bc. Jurík Německý jazyk 2. st. PONDĚLÍ učebna Děj.

7.00 – 7.45

13.

DDM – Hlaváč Šachový kroužek I. a II. st. ČTVRTEK Učebna HV

14.00-14.30