INFO pro rodiče a žáky – BAKALÁŘI

Od školního roku 2018/2019 přešla škola na elektronický zápis do třídní knihy. Tato elektronická evidence má velké výhody jak pro žáky, tak pro zákonné zástupce s přístupem do systému BAKALÁŘI.

Co můžete zjistit po zadání svého přístupového hesla do Bakaláře:

  1. Aktuální rozvrh
  2. Suplování konkrétní hodiny, změnu suplovaného předmětu, odpadající hodinu (zkrácenou výuku)
  3. Průběžnou klasifikaci
  4. Zadání domácího úkolu
  5. Přijímání a odesílání zpráv pedagogům